Svenska institutet

Svenska institutet (SI) har som uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att stödja utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv.

> Svenska institutet

Navigation

Top