Om Polen

På den här sidan hittar du kortfattade presentationer av Polen och polska förhållanden som kan vara av intresse för en svensk besökare.

Basfakta

Officiellt namn: 

Republiken Polen / Rzeczpospolita Polska

Nationaldag: 

3 maj (Konstitutionen 1791),
11 november (Polen återuppstår som stat 1918)

Huvudstad: 

Warszawa (1,8 miljoner invånare)

Yta: 

312 685 km²

Befolkning: 

polacker 98,7 procent, ukrainare 0,6 procent, övriga 0,7 procent

Folkmängd: 

38 miljoner (2015)

Födelsetal:

9,6 födslar/1000 invånare eller 1,3 barn/kvinna (2014)

Språk: 

polska

Religion: 

katoliker 90 procent (ca 75 procent utövande), övriga religioner är bl.a. ortodoxa kristna (1,3 procent), protestanter (0,3 procent), övriga (cirka 8 procent)

Statsskick:

Parlamentarisk republik

Statschef: 

Andrzej Duda

Regeringschef: 

Beata Szydlo (PiS/ECR)

Utrikesminister: 

Witold Waszczykowski (PiS/ECR)

Regeringspartier:

Lag och Rättvisa (PiS/ECR)

Parlament:

Tvåkammarsystem: sejmen (460 mandat) och senaten (100 mandat)

Partier i parlamentet:

Partier som kom in i sejmen

 

Lag och rättvisa (PiS), 235 mandat, 37,58 procent

 

Medborgarplattformen (PO), 138 mandat, 24,09 procent

 

Kukiz parti, 42 mandat, 8,81 procent

 

Moderna Polen, 28 mandat, 7,6 procent

 

Landsbygdspartiet (PSL), 16 mandat, 5,13 procent

 

Tyska minoriteten, 1 mandat 

 

 

 

Partier som inte kom in i sejmen

 

Förenade vänstern (ZL/SLD) 7,55 procent  

 

Korwin, 4,76 procent           

 

Razem, 3,62 procent                                 

 

(Spärren för partier var 5 procent för partier och 8 procent för valförbund.)

Senaste och nästa parlamentsval: 

25 oktober 2015. Nästa parlamentsval 2019

Senaste och nästa presidentval:

 maj 2015. Nästa presidentval 2020

Valuta: 

złoty, PLN (1 złoty = 100 groszy) = cirka 2,19 SEK

BNP: 

427 miljarder EUR

BNP per capita

11 214 EUR

BNP-tillväxt:

3,65 procent (2015)

Arbetslöshet:

7,9 procent, (Eurostat, april 2015)

Konsumentprisindex:

– 0,7 procent (2015)

Kärninflation:

– 0,38 procent (april 2016)

Budgetunderskott:

2,6 procent av BNP (2015)

Statsskuld:

52 procent av BNP (2016)

Valutareserv:

91,8 miljarder EUR (april 2015)

 

Total import av varor:

 

174,6 miljarder EUR (2015) 

Total export av varor:

 

179 miljarder EUR (2015)

 

Total import av tjänster:

32,1 miljarder EUR (2014)

Total export av tjänster:

 

39,7 miljarder EUR (2014)

Bytesbalans:

– 0,239 procent av BNP (2015)

Viktigaste handelspartners:

Tyskland (cirka 25,9 procent av export och 21,6 procent av import). Därefter: Storbritannien 7 procent. Övriga: Tjeckien, Frankrike, Italien, Ryssland, Holland, Sverige och Kina.

Viktigaste exportprodukter:

Industriprodukter, råvaror, livsmedelsprodukter, elektromekaniska och kemiska produkter, transportutrustning.

Bistånd:

1 668 billion PLN (2015).  Största biståndsmottagarna från Polen är Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Vitryssland, Moldavien, och Ukraina men tillkommer också länder i Nord- och Östafrika.  Större delen av biståndet utbetalas främst via EU:s biståndsprogram och genom multilaterala avtal.

Energikällor:

Icke-förnybara energikällor utgör 92 procent av energimixen (kol 53, olja 26, gas 13 procent). Förnybara energikällor utgör endast 8 procent.

 

Navigation

Top