Ändring i passlagen från 15 april 2016

  • Pass15

    Pass Foto: Foto: Lars Hedelin, Copyright RIKSPOLISSTYRELSEN

Lagändringen i passlagen syftar till att färre pass ska hamna på avvägar och att missbruket av pass ska minska.

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen. Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem. Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk. Personer med till exempel kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer reser anonymt med andra pass än sina egna. Lagändringen innebär i korthet att:

  • svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod,
  • vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och
  • giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

En svensk medborgare kan, efter lagändringen, som mest beviljas tre vanliga pass under en femårsperiod. Vid behov kan provisoriskt pass utfärdas även fortsättningsvis. Ett provisoriskt pass är både tidsmässigt och geografiskt begränsat. Om man ansöker om ett provisoriskt pass och har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt, kommer det vanliga passet att återkallas och spärras internationellt. Provisoriska pass kan utfärdas av både polisen i Sverige och av en svensk utlandsmyndighet. Polisens provisoriska pass i pass-bokform är maskinläsbara men det är inte utlandsmyndigheternas provisoriska pass i A4-format.

Giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till tre år. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass. 
För barn över 12 år och för vuxna kommer de vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

Navigation

Top