Uppehållstillstånd för studier

Regler om visum och uppehållstillstånd för internationella studenter i Sverige varierar beroende på medborgarskapsland. Följande är grundläggande riktlinjer för medborgare i EU / EES / Norden och schweiziska medborgare .

Medborgare i EU, EES eller de nordiska länderna har rätt att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd eller visum.

Följande krävs för att studera i Sverige:

  • Ett antagningsbevis från en svensk utbildning, på lägst gymnasienivå. 
  • Ett bevis på att försörjningen är tryggad. En inkomst på minst SEK 7 300 i månaden, vilket motsvarar cirka 766 euro.   
  • En heltäckande sjukförsäkring (minst EUR 30 000). Medborgare inom EU, EEA och Schweiz kan ansöka om EHIC (European Health Insurance Card) vilket täcker alla sjukdomskostnader i Sverige. Vid en vistelse som är längre än ett år kan studerande registera sig via Skatteverket. Det ger dig ett eget personnummer. Personnumret ger dig tillgång till svensk sjukvård utöver akutvård.   

Studerande har rätt att arbeta under studietiden.