Vigsel i Litauen

När en svensk medborgare har för avsikt att gifta sig med en litauisk medborgare i Litauen kräver de litauiska myndigheterna två saker av den svenska parten, ett personbevis och ett äktenskapscertifikat.

Ett personbevis beställs via Skatteverkets hemsida.

Äktenskapscertifikatet, kan även kallas hinderintyg, kan iordningställas antingen av Skatteverket eller ambassaden. Dokumentet utgör ett bevis som styrker att det inte existerar några hinder för personen att ingå i äktenskap samt en eventuell utflytt från Sverige, enligt svensk lag.

Vilken myndighet ska jag vända mig till för ansökan om äktenskapscertifikat?  En person som är folkbokförd i Sverige ansöker om hindersprövning/äktenskapscertifikat hos Skatteverket. En person som däremot är utflyttad från Sverige ansöker hos
utlandsmyndigheten.

Övriga upplysningar

Det kan inte uteslutas att de litauiska myndigheterna kräver att personbevis och äktenskapscertifikat ska översättas till litauiska. Ambassaden kan inte åta sig att översätta dessa dokument.

Ambassaden vill gärna uppmana blivande giftemålskandidater att kontakta den litauiska ambassaden i Stockholm och/eller det litauiska utrikesministeriet för mer information.