Adress- och kontaktuppgifter svenska medborgare i Litauen

Ambassaden vill gärna ha en aktuell förteckning med kontaktuppgifter för de svenska medborgare som är permanent eller tillfälligt bosatta i Litauen. Läs mer på sidan:

> Anmälan till ambassaden