Passverksamhet

Sedan den 1 januari 2014 utfärdar ambassaden i Vilnius inte ordinarie pass eller nationella id-kort. Förändringen beror på att det är få svenska medborgare i Litauen som ansökter om id-handlingar.

Ordinarie pass och nationellt id-kort

Ambassaden rekommenderar att du vänder dig till polisens närmaste passmyndighet i Sverige eller närmaste utlandsmyndighet med passverksamhet. I Europa är följande ambassader passmyndigheter: Aten, Belgrad, Berlin, Bern, Budapest, Bukarest, Haag, Nicosia, Lissabon, London, Madrid, Paris, Prag, Rom, Zagreb, Warszawa och Wien. Även generalkonsulatet i Sankt Petersburg och ambassaden i Moskva tar emot ansökningar.

Öppettiderna eller tidsbokningen kan variera hos passmyndigheterna och vi rekommenderar därför att du besöker respektive myndighets hemsida.

För mer information besök polisens webbplats eller Sweden abroad.

Utlämning av pass vid Sveriges ambassad i Vilnius

Vid ansökan om nya identitetshandlingar kan du begära att få hämta ut dem vid ambassaden i Vilnius mot en ersättningsavgift om 150 SEK. 150 SEK betalas i lokal valuta.

Provisoriskt pass

Det går att ansöka om provisoriskt pass vid ambassaden. Handläggningstiden varierar beroende på ambassadens arbetsbelastning. Du bör därför räkna med en arbetsdag innan passet är klart för utlämning. Utlämningen sker på ambassaden. Det tillfälliga pass som tillhandashålls är giltigt för en återresa till Sverige, med kortast möjliga giltighetstid. Det kan finnas länder som inte godkänner det provisoriska passet och det är ditt eget ansvar att undersöka om passets giltighet och hur länge det måste vara giltigt vid inresa. Viktigt att komma ihåg är att det provisoriska passet inte är en identitetshandling.

Avgiften för ett provisoriskt pass är för närvarande SEK 1600 och betalas i lokal valuta.

Provisoriskt pass till barn födda utomlands

För mer information besök Få barn utomlands 

 

 

 Mer information finns på regeringskansliets webbplats och polisens webbplats.