Få barn utomlands

När ett barn föds utomlands kan föräldrarna anmäla det på närmaste svenska ambassad eller konsulat. Anmälan är nödvändig vid registrering eller ansökan om ett svenskt medborgarskap.

Vid anmälan bifogas barnets födelsebevis och föräldrarnas pass. Om föräldrarna har gift sig utomlands ska de också skickas in en handling som styrker deras civilstånd.

Anmälan om barnets namn

På ambassaden kan vårdnadshavare också anmäla barnets namn (blankett SKV 7750). Anmälan görs i samband med anmälan om födseln.

Inför barnets första utlandsresa

Det viktigt att tänka på att de litauiska resebolagen oftast kräver att samtliga resenärer uppvisar pass eller nationellt ID-kort. Om barnet ska resa som svensk medborgare bör föräldrarna ansöka om ett provisoriskt pass på ambassaden. Läs mer om det provisoriska passet här