Reseinformation Litauen

Allmänna säkerhetsläget

Litauen är generellt sett ett tryggt resmål. I de flesta städer bör man vara uppmärksam och på sin vakt mot ficktjuvar.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris och Bryssel på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Säkerhetspolisen.se

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För närvarande finns ingen information om höjning av hotnivån i Litauen.

Terrorism och turism

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Naturförhållandena i Litauen liknar de sydsvenska. Vissa perioder under sommarhalvåret kan det råda tropisk värme samtidigt som det under vintern, speciellt i januari , kan närma sig sibirisk kyla.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid in- och utresa till Litauen krävs giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort).

Svenska medborgare behöver inget visum för kortare besök i Litauen. För längre perioder - det vill säga mer än 90 dagar - krävs uppehållstillstånd. Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan sedan Litauens inträde i Schengen besöka landet på samma villkor som svenska medborgare.

Observera att pass eller nationellt id-kort måste medföras! Vissa resebolag kan kräva att pass uppvisas och det är bra att kontrollera med resebolaget om de kräver pass. Körkort eller vanliga id-kort/bankkort inte är godkända resehandlingar.

För ytterligare information kontakta Litauens ambassad i Sverige.

Hälso- och sjukvård

Hälsosituationen är generellt sett god. Inga obligatoriska vaccinationer krävs vid inresa. Det är osannolikt att en svensk turist råkar ut för en allvarlig smittsam sjukdom. Har man för avsikt att vistas ute i skog och mark rekommenderas vaccination mot fästingburna sjukdomar.

Personer bosatta i Sverige får vid akuta sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Litauens hälsovårdssystem som litauiska medborgare. De litauiska läkarna och den litauiska sjukvården håller god standard. Man kan dock inte förvänta sig att kunna kommunicera på engelska. Läkare och sjukhus förväntar sig vanligtvis omedelbar kontant betalning för tjänster, därför rekommenderas en medicinsk reseförsäkring.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Notera att EU-kortet inte ersätter behovet av att även ha giltig reseförsäkring.  Kostnad för exempelvis sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet.

1177:s reseråd för Litauen

Lokala lagar och sedvänjor

Huvudspråket är litauiska, vilket är svårförståeligt utan förkunskaper. Det skiljer sig väsentligt från andra europeiska språk förutom lettiska. Engelska talas framförallt i stadsområden och av den yngre generationen. De flesta medborgare i Litauen, framförallt bland de äldre, talar ryska.

Det är förbjudet i Vilnius att skänka pengar till tiggare på stadens gator. Pengar får endast ges till tiggare utanför kyrkor samt under vissa speciella omständigheter.

Valutan är euro.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Litauen är ett lugnt och trevligt land att turista i. En svensk turist blir i regel vänligt bemött även om kunskaperna i engelska inte alltid är de bästa. Man bör dock, särskilt i städerna och i
större folksamlingar, vara uppmärksam mot ficktjuvar. Den kriminalitet som finns är i regel inte riktad mot utländska turister.

Det allmänna nödnumret i Litauen är 112.

Trafiksäkerhet

Det finns stor anledning att vara försiktig i trafiken - detta gäller även gångtrafikanter - då den litauiska trafikkulturen skiljer sig från den svenska. Dödligheten i trafiken är hög. Vägnätet är väl utbyggt men standarden varierar. Motorvägarna Vilnius-Klaipėda och Vilnius-Panevezys håller högst standard i landet.

I övrigt gäller precis som i Sverige högertrafik samt fotgängarföreträde vid övergångsställen.

Man bör använda taxibilar som hör till etablerade bolag. Det kan bli betydligt dyrare – upp till fem gånger så dyrt – att ta en taxi från flygplatsen eller på gatan än att beställa en taxi per telefon.

Försäkringsskydd

Kontrollera ditt försäkringsskydd innan resan påbörjas. Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att ha en gällande reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Observera att det vanligtvis krävs en tilläggsförsäkring om vistelsen i Litauen varar längre än 45 dagar.

Svenskar är berättigade till nödvändig vård vid statliga sjukhus genom att visa upp ett EU-kort.

Övriga upplysningar

Vid resa med bil är det viktigt att medföra bilens registreringsbevis i original samt det gröna kortet. Tullen accepterar INTE kopior av registreringsbeviset vid inresan. Svenskt körkort är giltigt i Litauen.

I Vilnius, Kaunas och Klaipėda är möjligheterna att betala med kort och att ta ut pengar i automater är goda. Notera att vid uttag återlämnas bankkortet först efter det att man markerat att man inte vill göra fler transaktioner. Ta med kontanter om du vill handla på marknader och på landsbygden. Det går inte alltid att betala med kort vid taxiresor. Legitimation används aldrig i samband med kortköp, vilket innebär att du måste ha en kod till ditt kort.

Det går bra att dricka vattnet i Litauen, landet är känt för världens största undervattenskälla vilket gör att kranvattnet är rent och väldigt gott. I enstaka fall kan det förekomma problem med vattenledningar som påverkar dricksvattnet och då bör det inte drickas.

I Vilnius klarar man sig ofta med engelska (även ryska och i någon mån med polska) men utanför de större städerna talas ofta endast litauiska och ryska.

Tidsskillnaden mellan Litauen och Sverige är en timme - när klockan är 10 i Sverige är hon 11 i Litauen.

Landsnummer för Litauen är 370. Den utgående koden är 00 följs av det aktuella landets kod (t.ex. 0046 för Sverige). Det finns tre stora mobila GSM-nät, tjänsteleverantörer och anslutningar är utmärkt. Internetinfrastrukturen är väl utbyggd i Litauen.

Ambassaden i Vilnius förrättar inte vigslar, och kan inte heller förnya pass.

I händelse av en konsulär kris ansvarar Sveriges ambassad för isländska medborgare i enlighet med en överenskommelse mellan de nordiska länderna.

Ambassaden & konsulat