Konsulär jour

Svenska medborgare kan vid mycket allvarliga nödsituationer som kräver omedelbar hjälp när ambassaden är stängd ringa telefonnummer +370-52685010. När telefonisten talar tryck "0" för att bli kopplad vidare till UD´s konsulära jour i Stockholm.