Anmälan till ambassaden

Ambassaden vill gärna ha en aktuell förteckning med kontaktuppgifter för de svenska medborgare som är permanent eller tillfälligt bosatta i Litauen.

Syftet med förteckningen är att underlätta för ambassaden om det uppstår ett behov av att snabbt kunna komma i kontakt med de svenskar som finns här i Litauen. Uppgifterna i förteckningen omfattas av sekretess och kommer inte att användas för något annat ändamål. Någon "svensklista" för allmänt bruk sammanställs inte av ambassaden. Vi vore tacksamma om du uppmärksammade nyanlända svenskar att ambassaden gärna tar emot kontaktuppgifter.

Det är givetvis frivilligt att fylla i och skicka eller lämna in den bifogade blanketten.

Om du har några frågor om blanketten eller om förteckningen är du välkommen att kontakta ambassaden via e-post eller telefon:

E-post ambassaden.vilnius@gov.se
Tel +370 5 268 50 10