Historia

Den moderna litauiska staten bildades efter första världskriget. Litauen är ett land med lång historia både som stormakt och som införlivat i andra stater. Landet har varit en del av det Ryska kejsardömet, Tyskland och Sovjetunionen under olika epoker ända fram till 1991, då Litauen blev det självständiga land det är idag.

Det var under den tyska ockupation i första världskriget som de statliga strukturerna i det moderna Litauen, tidigare en rysk provins, började formas. Den 16 februari 1918 utropades Litauen som en självständig stat och en ny historisk era började.

Självständigheten fick ett tvärt slut när Tyskland och Sovjetunionen i Molotov Ribbentroppakten delade upp Östeuropa, däribland Litauen, sinsemellan. Pakten var startskottet på andra världskriget och 1940 ockuperades Litauen av Sovjet. Tyskland bröt pakten 1941 och angrep Sovjetunionen. Litauen besattes av tyska styrkor till 1944 då landet återigen ockuperades av Sovjetunionen som sedan styrde landet till 1991.

1988 bildades den litauiska folkfronten Sajudis och den nationella frigörelsekampen tog fart. Sajudis kamp liknade den som fördes i övriga Baltikum mot Sovjets ockupation. Den 11 mars 1990 förklarade sig Litauen självständigt. Moskva besvarade självständighetsförklaringen med en ekonomisk blockad som senare följdes av våldshandlingar. Den 13 januari 1991 stormade sovjetiska soldater TV-tornet i Vilnius, varvid fjorton personer dödades och flera hundra skadades.Våldet avbröts först efter skarpa protester från omvärlden.

Sverige bekräftade den litauiska statssuveräniteten den 27 augusti 1991 och var sedan det första landet i världen som öppnade en ambassad i Vilnius den 29 augusti samma år. 2004 blev Litauen medlem i både EU och NATO och årsskiftet 2014-2015 antogs euron som valuta.