Svenska handelskammaren

Svenska Handelskammaren i Litauen är en ideell organisation grundad av företag, organisationer och institutioner i Litauen och Sverige. Dess främsta syfte är att uppmuntra och utveckla kontakter, handel och investeringar mellan Sverige och Litauen.

Svenska Handelskammaren i Litauen
Jone Sestakauskaite
Business Centre "WorkLand Lithuania"
Gedimino ave. 20, LT-01103 Vilnius,Litauen

Mobil:  +37067327803, +37068799383
E-post: info@swedish.lt