Studera eller forska i Japan

Om du är intresserad av att studera i Japan finns information om olika utbildningar och stipendier på bland andra Svenska institutets och Japans Stockholmsambassads webbplatser.

Japan Student Services Organization har också information om olika studievägar.

Svenska Exportrådet i Tokyo har mycket bra information om studier, praktik och karriär på sin webbplats.

För examensarbeten kan stipendier sökas via organisationer som nås från ovanstående länkar. Speciellt kan dock nämnas Sweden-Japan Foundation, som har speciella stipendier för examensarbeten.

EU-kommissionen har via sitt Vulcanus-program möjligheter till såväl fyra månaders intensiva språkstudier, liksom åtta månaders praktik (traineeship) hos japanska företag.

Om du är intresserad av att forska i Japan, endera som doktorand, post-doc eller som mer senior forskare, finns ett antal möjligheter. Speciellt förtjänar att nämnas de möjligheter som Japan Society for the Promotion of Science, JSPS, erbjuder. JSPS har ett kontor i Stockholm och samarbetar vidare med VINNOVA, SSF, KVA och STINT kring deras forskarutbyte.

Ett antal finansiärer, bland annat VINNOVA och SSF, har också direkta forskningsprogram samfinansierade med japanska myndigheter (JST och JSPS). För mer information, besök deras webbplatser.

För generell information och konkreta råd och tips för forskningsutbyte med Japan, kontakta gärna ambassadens teknisk-vetenskapliga kontor.