Litteraturförslag

Utbudet av litteratur om Japan är mycket stort. På denna lista hittar du främst böcker på svenska men också ett urval intressanta utländska böcker.

ARMACOST, Michael
Friends or Rivals – the Insider's Account of US – Japan  relations
New York: Colombia University Press 1996.
F.d. amerikansk ambassadör i  Japan (1989-93) om förbindelserna USA - Japan.

BENEDICT, Ruth
The Chrysanthemum and the Sword
New York: New American library 1974.
Klassisk amerikansk analys av den japanska folksjälen gjord omedelbart efter  krigsslutet.

BORG, Kurt  
Ekonomisk champion, men i vilken kondition: vad kan vi lära av 50 års japansk efterkrigsekonomi?
Stockholm:Svensk-japanska stiftelsen 1997.

BRAW, Monica/LOMPOLO, Juhani
Japanskt ABC,: Orientens mystik i dagsljus
Helsingfors: Orienta 1997.

BRAW, Monica/HUMBERT, Aimé
Jättens rötter – sömnigt samurajvälde blir ekonomisk stormakt
Med framtidsperspektiv av Magnus Blomström
Helsingfors: Orienta 200.

BRAW, Monica 
Främling: roman om en svensk i fjärran land
Stockholm: Bonnier 2002.

BURUMA, Ian
 A Japanese Mirror: Heroes and Villains of Japanese Culture
London: Cape 1984.
Dråplig exposé över japansk kultur/masskultur.

CORTAZZI, Sir Hugh 
Japan and Back, 1998.

DOWER, John W.
Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, 19999
Pulizer Price vinnare

EDSTRÖM, Bert (red) 
Japans globala roll: implikationer för Sverige
Stockholm: Carlssons 1997.

FORNANDER, Kjell
Japan – Reseberättelser och adresser
Stockholm, Norstedts 1986.
Bra guidebok till Japan på svenska.

GIBNEY, Frank
Japan the Fragile Superpower
Rutland, Vt.:Charles E Tuttle 1996.
Bred skildring av ekonomi, politik och kultur.

GREEN, Michael J.
Japan's Reluctant Realism: Foreign Policy Challanges in an Era of Uncertain Power.
Council on Foreign Relations/Dalgrave 2003.

HALL, John Whitney  
Japan: From Prehistory to Modern Times
Tokyo: Charles E. Tuttle 1983.

HAYES, Louis
Introduction to Japanese Politics
Sharpe 2001.

HOTTA, Anne 
Guide to Japanese Hot Springs,
New York: Kodansha International 1986.
En av de bästa handledningarna till en av Japans bästa sidor.

ISHINOMORI, Shotaro
Japan Inc.
Berkeley University of California Press 1988.
Ekonomi och handel i serieform, mycket lättläst.

JANSEN, Maurius B.
The Making of Modern Japan
Harvard  University Press 2000.
Välskriven tegelsten om japansk historia

JAPAN TRAVEL BUREAU:
Illustrated Book Series: This Is Tokyo, Living In Japan, etc.
Behändiga för såväl turist som bosatt.

KÅLL, Kerstin (red.)
Yasuragi: Stillhet, Skönhet,  Harmoni
Stockholm: Fischer & Co. 1999.

KEENE, Donald (red.)
Modern Japanese Literature: from 1868 to present Day
Tokyo: Tuttle 1985.

KISHIMOTO, Koichi 
Politics in Modern Japan: development and organization
Tokyo: Japan Echo Inc. 1997
Bra redovisning av det politiska systemet och de konstitutionella ramarna.

NAKANE, Chie 
Japanese Society
Tokyo: Tuttle 1984.
Beskriver Japan ur sociologisk synvinkel.

OHNUKI-TIERNEY, Emiko  
Kamikaze, Cherry Blossoms and Nationalism: the militarization of aesthetics in Japanese history
Chicago: University of Chicago Press 2002.

PRESTOWITZ, Clyde V. Jr.
Trading Places: how America allowed Japan to take the lead
Tokyo: Tuttle 1988.
Amerikansk kritisk syn på hur Japan konkurrerat ut USA på område efter område.

REISCHAUER, Edwin O.  
The Japanese
Tokyo: Tuttle 1987.
Introduktion av japansk historia, ekonomi, politik, utbildning, arbetsmarknad, massmedia, etc.

RICHIE, Donald 
Partial Views
The Japan Times Ltd 1995.
Essäsamling om kultur, samhälle och politik.

ROSSANDER, Olle/ FORNANDER, Kjell
Den lyckosamma krisen
Stockholm:  Affärsvärlden Förlag 1998.

RUTHSTRÖM RUIN,  Cecilia/ RUIN, Pål 
Japan i brytningstid
Stockholm: Atlas 2002.

SAKAIYA, Taichi
What is Japan? – Contradictions and transformations
New York: Kodansha 1993.
En tidigare högt uppsatt byråkrat beskriver här det japanska samhället med kritiska ögon.

SCHLESINGER, Jacob 
Shadow Shoguns:the rise and fall of Japan's postwar political machine
New York: Simon & Schuster 1999.
Fascinerande analys  av japansk inrikespolitik efter kriget.

SEAGRAVE, Sterling & Peggy
The Yamato Dynasty : the Secret History of Japan's Imperial Family
London: Bantam 1999.

SMITH, Patrick 
Japan: a reinterpretation
New York: Pantheon Books 1997.
Om  förändringstendenser i det japanska samhället.

WOLFEREN, Karl van 
The Enigma of Japanese Power: People and Politics in a  Stateless Nation
London: Macmillan London 1989.
Genomgripande och kritisk analys av hur Japan fungerar och varför. Mycket omdebatterad.

VARGÖ, Lars 
Den falska stillheten – Japan då och nu Stockholm: Carlssons 1992.
En bok med huvudsaklig tyngdpunkt på idéhistoria och japanskt tänkande.
 
VARGÖ, Lars 
Japansk organisationskultur
Stockholm: Carlssons 1997.

VARGÖ, LARS (red) 
Den östra huvudstaden – TOKYO
Stockholm: Carlssons 1998.

WESTON, Mark 
Giant of Japan
New York: Kodansha 1999.
Intressanta porträtt av ett fyrtiotal japanska  industrimän, politiker, författare m.fl.