Sveriges arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson besöker Japan

  • ylvajohansson_1_eng_-690_460

    Minister for Employment and Integration Ylva Johansson Foto: Kristian Pohl, the Government Offices of Sweden

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker Japan 25-29 september.

Fokus för besöket ligger på framtidens arbetsmarknad. Ylva Johansson kommer att studera hur teknikutvecklingen, till exempel artificiell intelligens, påverkar morgondagens arbetsplatser. Kvinnors situation på arbetsmarknaden kommer också att vara ett inslag i besöket.

Möten är inplanerade med arbetsmarknadsminister Katsunobu Kato och med inrikes- och kommunikationsminister Seiko Noda, som också ansvarar för kvinnors deltagande i arbetslivet. Ylva Johansson kommer att göra flera företagsbesök och även träffa representanter för svenska företag i Japan. Arbetsmarknadsministern kommer att tala vid ett seminarium om framtidens arbetssätt och jämställdhet som arrangeras av ambassaden. Seminariet hålls den 27 september.