Om Albanien

Här presenteras ambassadens landrapport för Albanien, rapporten är skriven i november 2015.

Basfakta

Officiellt namn: Republiken Albanien, Republika e Shqipërisë
Huvudstad: Tirana
Språk: Huvudspråk: albanska (huvuddialekter: toskiska och gegiska). Minoritetsspråk: grekiska, vlach, romani och slaviska dialekter
Yta: 28 748 km² (motsvarande Dalarnas län)
Folkmängd: 2,89 miljoner (Jan 2015) – Uppgiften är från Albanska Statistiska institutets (INSTAT) senaste folkräkning. Siffran är dock flytande beroende på trolig underrapportering och rörligheten hos den uppemot en miljon albaner som bor och arbetar utomlands. Invånaruppgifterna skiftar ofta mellan knappt 3 miljoner till 4 miljoner beroende på källa och beräkningsmetod.
Födelsetal: 12,34 per 1000 invånare
Religion: islam 70 % (huvudsakligen sunni), grekisk-ortodox kristendom 20 %, katolsk kristendom 10 %. Uppgifterna är nominella uppskattningar. Överlag är Albanien ett sekulärt samhälle som kännetecknas av religiös tolerans och harmoni.
Statsskick: parlamentarisk republik (enhetsstat)
Statschef: President Bujar Nishani (sedan juli 2012)
Regeringschef: Premiärminister Edi Rama (sedan september 2013)
Utrikesminister Ditmir Bushati (sedan september 2013)
Regeringspartier:

Regeringen som tillträdde 15 september 2013 är en koalitionsregering bestående framför allt av två partier från valkoalitionen ”För ett europeiskt Albanien”, nämligen Socialistpartiet (SP) och Socialistiska rörelsen för integration (SMI). Ett antal mindre främst center-vänsterpartier är del av koalitionen.  

Parlament: ”Kuvendi i Shqipërisë” med en kammare och 140 parlamentsledamöter.
Partier i
parlamentet:
Socialist Party (SP), 65 mandat; Socialist Movement for Integration Party (SMI), 16 mandat; Human Rights Union Party (HRUP), 1 mandat; Christian Democratic Party, 1 mandat Democratic Party (DP), 50 mandat; Party for Justice and Integration (PDIU), 4 mandat; Republican Party (RP), 3 mandat
Senaste allmänna
val:

Parlamentsval 23 juni 2013,
Lokalval 21 juni 2015

Nästa allmänna val:

Lokalval 2019,

Parlamentsval 2017

Valuta: Lek (ALL) – 1 SEK = ca 14 ALL (nov 2015)
BNP:

ca $ 4 087 per capita (2014)

Viktigaste
handelspartners:

Export: 1) Italien (52 %), 2) Kosovo (7,6%),3) Kina (7,4 %) 4) Spanien (6,7 %) 5) Grekland (4,6 %) (2014)
Import: 1) Italien (35 %) 2) Grekland (11 %) 3) Kina (8 %), 4) Turkiet (6,7 %) (2014)
Sveriges export: ca 69 miljoner SEK (2014)
Sveriges import: ca 9,1 miljoner SEK (2014)

Viktigaste
exportprodukter:
textilier, skor, asfalt, metaller och malmer, råolja, grönsaker, frukt och tobak
Tillväxt: ca 2 % (2014)
Inflation: 1,6 % (2014)
Budgetunderskott: 6,6 % av BNP (2014)
Statsskuld: 72 % av BNP (2014)
Bytesbalans: 9 % av BNP (2013)
Bistånd:

bilateralt drygt 80 miljoner SEK (2014)

Arbetslöshet: ca 18 % (2014)
Energikällor:

Huvuddelen av energin kommer från vattenkraft. Albanien har dock svårt att täcka sitt energibehov och är en nettoimportör. Planer finns att bygga ut vattenkraften. Endast 35 % av kapaciteten beräknas vara utnyttjad.

   
 

Navigation

Top