Om Albanien

Här presenteras ambassadens landrapport för Albanien, rapporten är skriven i mars 2017.

Basfakta

Officiellt namn: Republiken Albanien, Republika e Shqipërisë
Huvudstad: Tirana
Språk: Huvudspråk: albanska (huvuddialekter: toskiska och gegiska). Minoritetsspråk: grekiska, vlach, romani och slaviska dialekter
Yta: 28 748 km² (motsvarande Dalarnas län)
Folkmängd: 2,88 miljoner (jan 2017) – Uppgiften är från Albanska Statistiska institutets (INSTAT) senaste folkräkning. Siffran är dock flytande beroende på trolig underrapportering och rörligheten hos den uppemot en miljon albaner som bor och arbetar utomlands. Invånaruppgifterna skiftar ofta mellan knappt 3 miljoner till 4 miljoner beroende på källa och beräkningsmetod.
Födelsetal: 12,34 per 1000 invånare
Religion: Islam 70 % (huvudsakligen sunni), grekisk-ortodox kristendom 20 %, katolsk kristendom 10 %. Uppgifterna är nominella uppskattningar. Överlag är Albanien ett sekulärt samhälle som kännetecknas av religiös tolerans och harmoni. 
Statsskick: parlamentarisk republik (enhetsstat)
Statschef: President Bujar Nishani (sedan juli 2012)
Regeringschef: Premiärminister Edi Rama (sedan september 2013)
Utrikesminister Ditmir Bushati (sedan september 2013)
Regeringspartier:

Regeringen som tillträdde 15 september 2013 är en koalitionsregering bestående av Socialistpartiet (SP) och Socialistiska rörelsen för integration (SMI). Ett antal mindre främst center-vänsterpartier är del av koalitionen.   

Parlament: ”Kuvendi i Shqipërisë” med en kammare och 140 parlamentsledamöter.
Partier i
parlamentet:
Socialist Party (SP), 65 mandat; Socialist Movement for Integration Party (SMI), 16 mandat; Human Rights Union Party (HRUP), 1 mandat; Christian Democratic Party, 1 mandat Democratic Party (DP), 50 mandat; Party for Justice and Integration (PDIU), 4 mandat; Republican Party (RP), 3 mandat
Senaste allmänna
val:

Parlamentsval 23 juni 2013,
Lokalval 21 juni 2015

Nästa allmänna val: Parlamentsval 2017
Lokalval 2019
Valuta: Lek (ALL) – 1 SEK = ca 14 ALL (mars 2017)
BNP

ca $ 11,398,392 (2015)

BNP/capita:

ca $ 4,543 per capita (2015)

Tillväxt

3,4 % av BNP (2016)

Viktigaste
handelspartners:

Export: 1) Italien (72 %), 2) andra EU länder (10,1 %), 3) Spanien (6 %), 4) Grekland (5,9 %), 5) Tyskland (5,6 %), 6) Österrike (0,4 %)
(feb 2017)
Import: 1) Italien (347,4 %) 2) andra EU länder 21,8 %), 3) Tyskland (13,9 %), 4) Grekland (12,6 %), 5) Spanien (2,9 %), 6) Österrike (1,4 %)
(feb 2017)
Sveriges export: ca 80 miljoner SEK (2016) ökning på 19 % från 2015
Sveriges import: ca 37 miljoner SEK (2016) ökning på 363 % från 2015

Viktigaste
exportprodukter:
textilier, skor, asfalt, metaller och malmer, råolja, grönsaker, frukt och tobak
Inflation: 2,2 % (2017)
Statsbudget: 3,22 miljarder euro
Budgetunderskott: 7 % av BNP (2017)
Statsskuld: 71 % av BNP (2016)
Bytesbalans: - 10,7 % av BNP (2016)
Bistånd:

bilateralt drygt 80 miljoner SEK till Albanien/år

Arbetslöshet: ca 15,9 % (2016)
Energikällor:

Huvuddelen av energin kommer från vattenkraft. Albanien har dock svårt att täcka sitt energibehov och är en nettoimportör. Planer finns att bygga ut vattenkraften. Endast 35 % av kapaciteten beräknas vara utnyttjad.

Navigation

Top