Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om uppehållstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften även om du får avslag på din ansökan.

Avgift för uppehållstillstånd för studier

Vuxna:  1 000 SEK [ca 550 NIS]
Barn under 18 år:  500 SEK [ca 280 NIS]

Avgift för familjemedlemmar

Vuxna: 1 000 SEK [ca 550 NIS]
Barn under 18 år: 500 SEK [ca 280 NIS]

Betalning

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på webben.

Du som ansöker på en pappersblankett ska betala vid besöket på ambassaden. 

Undantag

Det finns några undantag från kravet på avgift för ansökan. Det gäller t.ex.:

  • studerande som har fått stipendium av Sida eller någon annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation, t.ex. EU eller Unicef

Läs mer om avgifter och undantag på Migrationsverkets webbplats

Studieavgift

Du kan dessutom behöva betala en avgift för studierna. Denna bestäms av respektive universitet eller högskola. Vänd dig till berörd skola för information

Navigation

Top