Nationellt id-kort

  • Av kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid på fem år och är utfärdat på svenska och engelska.

  • Med det nationella id-kortet kan du resa inom Schengen-länderna. Även Island, Norge och Schweiz ingår  i Schengenområdet  genom ett särskilt avtal trots att de inte är EU-länder.

  • Observera att för resor till Irland, Storbritannien och Cypern måste – ännu så länge – pass medföras.

  • Id-kortet kan du även använda som identitetshandling i Sverige.

  • Du ansöker om id-kortet på samma sätt som när du ansöker om ett vanligt pass. Id-kortet innehåller inte fingeravtryck.

  • Avgift för ID-kortet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.
  • Navigation

    Top