Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn krävs följande:

 • Du ska fylla i blanketten SKV 7630 om namnändring. Den kan erhållas av passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) eller Skatteverket. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant.
  Blankett SKV 7630

 • Vid giftermål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka måste också underteckna blanketten.

 • Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.
  Adresser till Skatteverkets lokalkontor

 • Avgift ska erläggas kontant i lokal valuta vid ansökningstillfället.
 • Navigation

  Top