Frågor & svar om pass

  • The Swedish Flag

    The Swedish Flag Foto: Ola Ericson

Frågor och svar om svenska pass

1. När är passavdelningen öppen och hur kontaktar jag dem?

Öppettider och kontakt

2. Kan jag ansöka om/förnya mitt svenska pass i Sverige?

Ja, det är faktiskt det billigaste och enklaste tillvägagångssättet! Normal handläggningstid är en vecka och avgiften för ett 5 års pass är SEK 350.
Det är också möjligt att få passet/ID-kortet utlämnat vid ambassaden i Tel Aviv. En utlämningsavgift, vilket motsvarar SEK 150 i NIS, tillkommer och betalas kontant av sökanden. 


Se polisens hemsida för information om öppettider på olika passmyndigheter i Sverige samt information om vilka dokument som behövs:
Polisen.se

3. Måste jag komma personligen för att ansöka om/förnya mitt pass?

Ja, alla måste komma personligen till passmyndigheten för att ansöka om/förnya sitt pass/ID-kort. Svenska pass är numera biometriska och personalen tar digitala passfoton, fingeravtryck och Din signatur när Du lämnar in en ansökan. 

4. Var är närmsta utlandsmyndighet för att förnya mitt pass?

Ambassaden i Tel Aviv och Generalkonsulatet i Jerusalem.

5. Kan jag bara gå till ambassaden när passavdelningen är öppen och ansöka om ett pass?

Ambassaden i Tel Aviv har tidsbokning. Generalkonsulatet i Jerusalem har tidsbokning.

6. Vad behöver jag ta med mig när jag ansöker om pass/ID-kort?

Ansökningsreglerna är desamma för pass och ID-kort. Du hittar en lista på vilka handlingar Du behöver ta med Dig när Du går in på relevant sida.

7. Hur mycket kostar ett pass/ID-kort när jag söker på ambassaden?

- Ett vanligt 5-årspass eller ID-kort kostar SEK 1 400. Du betalar kontant vid ambassaden. Vi kan inte ta emot betalning med check eller bankkort. Kostnaden för pass är beroende av den lokala växelkursen och kan därför variera då och då.


- Ett provisoriskt pass kostar SEK 1 600. Priset är detsamma för både barn och vuxna.
Du betalar kontant vid ambassaden. Vi kan inte ta emot betalning med check eller bankkort. Kostnaden för pass är beroende av den lokala växelkursen och kan därför variera då och då.

8. Hur länge dröjer det tills jag får mitt nya pass?

Den normala handläggningstiden är fyra veckor räknat från den dag Du ansöker om passet. Glöm inte att ta med dig ditt gamla pass när du hämtar det nya. Det nya passet skall hämtas ut inom 6 månader.

9. Varför är giltighetstiden för pass fem år?

Fem år är den tidsperiod som rekommenderas för att kunna kontrollera den lagrade bilden i datachippet. En kort giltighetstid och en ständig utveckling av säkerheten skyddar passen/ID-korten och gör dem svårare att förfalska.

10. Måste jag lämna mitt gamla pass på ambassaden när jag söker ett nytt?

Ambassaden behåller inte passet under handläggningstiden. Kom ihåg att Du måste ha med Dig det gamla passet när Du hämtar det nya.

11. Meddelar ambassaden mig när passet /ID-kortet är färdigt?

Om Du har angivit en e-postadress i ansökan sänds ett automatiskt meddelande när passet kan hämtas på ambassaden.
Om Du inte har tillgång till en dator och vill veta om passet har kommit, kan Du ringa ambassadens passavdelning under telefontid.

12. Måste jag ta med några handlingar när jag hämtar det nya passet?

Ja, Du måste ta med Ditt gamla pass för att identifiera Dig när Du hämtar det nya och om det gamla passet fortfarande är giltigt måste ambassaden makulera det.

13. Kan någon annan hämta mitt nya pass?

Alla över 18 år måste hämta sitt nya pass/ID-kort personligen. Kom ihåg att ta med det gamla passet/ID-kortet. När det gäller barn under 18 år kan dock föräldrar/vårdnadshavare hämta det nya passet/ID-kortet och måste då kunna identifiera sig (pass/fotolegitimation).

14. Måste jag boka tid för att hämta det nya passet?

Nej, Du behöver inte boka tid för att hämta det nya passet men Du måste komma under passavdelningens öppettider.

15. Varför finns det två etiketter på passets baksida?

Etiketterna används för leveransen av passet från tillverkaren till polisen. När Du får Ditt pass har etiketterna inte längre någon funktion, men bör ändå sitta kvar, då de sitter hårt och sannolikt skulle skada passets pärm, om de tas bort.

16. Hur länge måste passet vara giltigt vid inresa i Schengen eller annat land?

Kontakta resmålets ambassad eller konsulat för besked. I vissa fall kan även en resebyrå lämna uppgift om detta.

17. Mitt pass har förkommit/blivit stulet och jag måste resa omgående – vad skall jag göra?

Om du har förlorat ditt ordinarie pass kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Det utfärdas endast för en enkel resa och enbart för resa som är nära förestående.

Innan du reser bör du kontrollera följande:

  • Godtar landet du åker till ett svenskt provisoriskt pass?
  • Tillåter landet du reser till att du reser in utan att kunna uppvisa ett pass med returmöjlighet?
  • Accepterar flygbolaget ett pass utfärdat endast för en resa?

Ett provisoriskt pass kostar SEK 1 600. Priset är detsamma för både barn och vuxna.

18. Om jag hittar mitt borttappade pass och fått ett nytt, vilket av dem gäller?

Det nya passet gäller, då det gamla spärrades samtidigt som Du fick det nya. Du kan alltså inte använda det gamla passet. Du är skyldig att lämna in det gamla passet för makulering.

19. Hur registrerar jag mitt nyfödda barn som svensk medborgare och hur ansöker jag om pass för honom/henne?

Du måste ansöka om ett samordningsnummer (motsvarar personnummer) till barnet innan Du kan ansöka om pass. Du ansöker om samordningsnummer på ambassaden i Tel Aviv eller Generalkonsulatet i Jerusalem.

Läs mer om detta på: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing.4.18e1b10334ebe8bc800039.html

För ett barn fött utomlands med svensk far och utländsk mor och föräldrarna inte är gifta, måste man göra en anmälan om svenskt medborgarskap.

Läs mer om detta på Migrationsverkets hemsida.

20. Är det något speciellt som gäller om man reser med barn (under 18)?

Tag alltid med dig relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet om ni inte har samma efternamn.
Om du inte är förälder/vårdnadshavare måste du ha ett brev från förälder/vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt förälder/vårdnadshavares kontaktdetaljer.

21. Hur ändrar jag mitt namn i passet?

Uppgifterna som skrivs in i Ditt pass baseras på den information som finns hos folkbokföringen. Du måste först ändra uppgifterna i folkbokföringen, innan Du kan få ett pass i Ditt nya namn.

22. Jag fyller snart 18 år och jag har aldrig bott i Sverige – behöver jag göra något för att behålla mitt svenska medborgarskap?

Du måste bevisa att Du har anknytning till Sverige. Kontakta ambassaden, så skickar de ett formulär som Du fyller i och lämnar in, när Du ansöker om nytt pass.

23. Kan jag ha dubbelt medborgarskap?

Den svenska medborgarskapslagen tillåter numera dubbelt medborgarskap. Du bör dock alltid undersöka om det land Du vill bli medborgare i också tillåter dubbelt medborgarskap.

24. Vem kan bli svensk medborgare?

Läs om reglerna för svenskt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida:
Migrationsverket

25. Vem kan bli israelisk medborgare?

Läs om reglerna för israeliskt medborgarskap på:

http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/acquisition%20of%20israeli%20nationality.aspx

26. Hur kan jag beställa mitt personbevis

Läs mer om detta på:
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/skrivutpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80001262.html

Navigation

Top