Förnyelse av pass för vuxna

Pass kan även sökas på Generalkonsulatet i Jerusalem.  

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass
erfordras följande;

  • Personlig inställelse vid ambassaden
  • Tidigare pass skall medtas
  • Giltig fotolegitimation om tidigare pass är utgånget
  • Polisanmälan om tidigare pass är stulet/förkommet
  • Enbart svensk medborgare: uppehållstillstånd eller intyg från israeliska Inrikesministeriet gällande status i landet om du är utskriven ur Sverige och bosatt i Israel.
  • Dubbelt medborgarskap födda i Sverige: Intyget ” Certificate Attesting Israeli Citizenship” från det israeliska inrikesministeriet.
  • Dubbelt medborgarskap födda i Israel: Om aldrig haft hemvist i Sverige och inte besökt Sverige regelbundet under förhållanden som visar samhörighet med Sverige, behövs ett intyg om bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års ålder (se nedan).

Intyg om bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års ålder: För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år.

Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige eller om du besökt Sverige regelbundet under förhållanden som visar samhörighet med Sverige. Om du tillhör den första generationen som är född utomlands kommer din ansökan normalt att beviljas. Även senare generationer som är födda utomlands kan få behålla sitt svenska medborgarskap såvida inte anknytningen till Sverige är helt bruten. Ansökan gör du på ambassaden i Tel Aviv.

Avgift för passet, motsvarar SEK 1400 i NIS och betalas kontant

Kom ihåg att ta med ditt gamla pass när du sedan hämtar ut det nya. Det nya passet måste hämtas ut inom 6 månader.

Navigation

Top