Ambassadens personal

Magnus Hellgren
Ambassadör
E-post: magnus.hellgren@gov.se

Staffan Jonsäter
Förste ambassadsekreterare
E-post: staffan.jonsater@gov.se

Eva Taylor
Ambassadörens sekreterare
Tel: +972 3 718 00 22
E-post: eva.taylor@gov.se

Marianne Volden                                                                         Förste ambassadsekreterare
Administrativa och migrationsfrågor
Tel: +972 3 718 00 27
E-post: marianne.volden@gov.se

Christine Björk
Andre ambassadsekreterare
Konsulära, ekonomiska, handels-, forsknings- och kulturella frågor
Tel: +972 3 718 00 23
E-post: christine.bjork@gov.se

Försvarsavdelningen
Tel: +972 3 718 00 00

Annika Malki
Handläggare för migrationsfrågor
Tel: +972 3 718 00 25
E-post: annika.malki@gov.se

Anette Shary
Handläggare för Sverigefrämjande, kultur- och konsulära frågor
Tel:+972 3 718 00 19
E-post: anette.shary@gov.se

Ann-Katrin Skrek
Handläggare för handels- och investeringsfrämjande
Tel: +972 3 718 00 24
E-post: ann-katrin.skrek@gov.se

Ronen Nitzan
Chaufför
Tel:+972 3 718 00 17
E-post: ronen.nitzan@gov.se

Dror Bodek
Chaufför 
Tel: +972 3 718 00 12
E-post: dror.bodek@gov.se

Alexandra Nunez Weissman
Kassör
Tel: +972 3 718 00 26
E-post: alexandra.nunez-weissman@gov.se

Anne Meriaz
Kassör
Tel: +972 3 718 00 26
E-post: anne.meriaz@gov.se

Tammi Irmiyahou
Handläggare för migrationsfrågor
Tel: +972 3 718 00 01
E-post: tammi.irmiyahou@gov.se

Elin Pålsson
Receptionist
Tel: +972 3 718 00 00
E-post: elin.palsson@gov.se

Aviram Givoni
Handläggare för kommunikation- och informationsfrågor
Tel: +972 3 718 00280
E-post: aviram.givoni@gov.se

 

 

Navigation

Top