Om Israel

Basfakta

Officiellt namn Medinat Yisrael
Folkmängd 7,9 miljoner
Landyta 20 770 km2 (storleksmässigt jämförbart med Småland)
Religionstillhörighet

76 % judar
16 % muslimer 2.2% kristna

Språk Hebreiska och arabiska
Huvudstad Enligt Israels ensidiga utropande Jerusalem. Sverige erkänner, liksom flertalet andra stater, emellertid inte Jerusalem som Israels huvudstad varför ambassaden är belägen i Tel Aviv.
Statsskick Parlamentarisk demokrati Parlamentet (Knesset) har 120 ledamöter.
Statschef Reuven Rivlin
Regeringschef Benyamin Netanyahu
Senaste allmänna val 17 mars 2015
Självständighet 14 maj, 1948
Nationaldag Firas med anledning av självständigheten 14 maj

Ekonomi och handel

Israel har liksom Sverige en öppen, innovativ och exportorienterad ekonomi. Israel och Sverige tillhör både de länder i världen som satsar störst andel av BNP på forskning och utveckling. Tack vare högteknologisk kompetens och en välutvecklad entreprenörsanda har Israel vuxit fram som en världsledande aktör inom t. ex. informations- och sjukvårdsteknologi. Israel blev 2010 medlem i OECD.

Regeringen strävar efter att utveckla relationerna med Israel, inte minst genom ökad handel och näringslivsfrämjande verksamhet på områden som forskning och utveckling (R&D), innovation och miljöteknik.

Viktiga svenska exportprodukter till Israel är bl a lastbilar, telekommunikation och papper. Från Israel importeras framför allt teknikprodukter och matvaror. Ett flertal svenska företag är etablerade i Israel.

Ett avtal mellan Sverige och Israel om utvecklings- och forskningssamarbete inom högteknologi undertecknades år 2000. Inom ramen för avtalet skapades också ett specifikt projekt – SIBED – i syfte att främja utvecklingen inom innovationsområden.

Israels största handelspartners är EU och därefter USA, men landet handlar allt mer även med Asien. Handeln med grannländerna i Mellanöstern är däremot begränsad. Sedan 1995 har Israel ett associeringsavtal med EU, som utgör den legala grunden för relationerna mellan EU och Israel. EU har klargjort att avtalet gäller staten Israel inom 1967 års gränser. Det gäller därmed inte för Västbanken, Gaza, östra Jerusalem, eller Golan.

Ekonomiska nyckeltal för handeln mellan Sverige och Israel (2010)

BNP: 219 miljarder USD (Sverige: 355 miljarder USD)

BNP/capita: 29 800 USD (Sverige: 39 100 USD)

BNP-tillväxt: 4,2% (Sverige: 5,5%)

Viktiga näringar: Kommunikation och IT; industrivaror; kemikalier, diamanthandel

Svensk export till Israel: 2,9 miljarder SEK

Svensk import från Israel: 1,0 miljard SEK

Läs mer om handel med Israel och Palestina

Handelsstatistik på Business Swedens hemsida

Handelsstatistik på Kommerskollegiums hemsida
Läs mer om SIBED på Vinnovas hemsida

Navigation

Top