Sport- och kulturbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum i sport- eller kultursyfte behöver du dokumenten nedan.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • om kulturell aktivitet - inbjudan från arrangören av evenemanget i Sverige
  • om sportslig aktivitet - intyg från sportens nationella förbund i hemlandet, som visar att du är aktiv inom sporten

Navigation

Top