Besöka släkt och vänner - extra dokument

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Utöver de dokument som ska bifogas samtliga ansökningar (se spalten till höger)

Du måste ha:

En grundläggande regel är att alla dokument ska lämnas in i original. Vissa dokument behöver du bara visa upp i original på ambassaden medan en kopia av dokumentet lämnas in. Grundläggande är också att dokumenten ska vara på engelska eller översatta till engelska.

Obs! De handlingar som lämnas in är endast en utgångspunkt för att granskningen av ansökan kan påbörjas och betyder inte att ett visum kommer att utfärdas enbart för att ansökan är komplett

 • Läs mer under Dokument som krävs

 

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige.

Du måste ha:

 • blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, nr 240011. Den ska lämnas in i original och vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig
 • personbevis för släktingen/vännen i Sverige. Personbevis för ändamålet Inbjudan beställs från Skatteverket
 • Arbetsintyg i original från din arbetsgivare. Intyget ska:
  – vara skrivet på svenska eller engelska alternativt vara översatt till dessa språk
  – ge information om när du började din anställning
  – ge information om din lön
  – vara underskrivet, och ha ett namnförtydligande för den som skrivit under
  – visa att du har rätt till ledighet eller att du ska åka på tjänsteresa
  – innehålla kontaktinformation till företaget (namn på företaget, telefonnummer, adress och företagets registreringsnummer)
  – inte vara äldre än en månad.
 • samt - om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - hans/hennes  kontoutdrag för de senaste tre  månaderna.

Du som studerar ska lämna in:

 • Intyg från universitet eller högskola i Israel eller den grundskola som du studerar vid. Intyget ska lämnas i original tillsammans med en översättning om det inte är skrivet på engelska.

Övriga dokument

Ambassaden har rätt att kräva in annan dokumentation än vad som anges ovan om det behövs i det enskilda fallet.

Navigation

Top