Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om Schengenvisum

Vuxna: 60 euro [ca 290 NIS]
Barn 6 - 12 år: 35 euro [ca 170 NIS]

Ansökningsavgiften är knuten till euro och ändras vid större kursändringar.

Så här betalar du

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på Internet.

Du som ansöker på en pappersblankett ska betala kontant på ambassaden

Undantag från avgift oavsett medborgarskap

Följande betalar ingen avgift:

 • barn under sex år.
 • skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande
  lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
 • forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig
  forskning
 • företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer

 • anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Läs mer vilka som räknas som anhöriga på Migrationsverkets webbplats. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum.
  Migrationsverkets webbplats

Medborgare i länder som tecknat viseringsförenklingsavtal med EU har reducerad avgift eller är avgiftsbefriade. Detta gäller medborgare i:

 • Albanien
 • Bosnien
 • Georgien
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Serbien
 • Ukraina

Besök längre än 90 dagar

Avgift för ansökan om nationellt visum (d-visum):
Vuxna och barn: 60 euro [290 NIS]

Avgift för uppehållstillstånd för besök:
Vuxna: 1 000 SEK
Barn: 500 SEK

Navigation

Top