Affärsbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum för ett affärsbesök behöver du dokumenten nedan.

En grundläggande regel är att alla dokument ska lämnas in i original. Vissa dokument behöver du bara visa upp i original på ambassaden medan en kopia av dokumentet lämnas in. Grundläggande är också att dokumenten ska vara på engelska eller översatta till engelska.

Obs! De handlingar som lämnas in är endast en utgångspunkt för att granskningen av ansökan kan påbörjas och betyder inte att ett visum kommer att utfärdas enbart för att ansökan är komplett.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • inbjudan i original från företaget eller organisationen i Sverige där besökets längd och syfte framgår samt vem som står för dina kostnader under vistelsen

Navigation

Top