Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om arbetstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om arbetstillstånd

Se dokument för ansökningsavgifter längre ner.

Betalning

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort. Du som ansöker på en pappersblankett ska betala kontant.

Särskilda avgifter för vissa yrken

För en del yrken gäller särskilda avgifter. Se dokument för ansökningsavgifter längre ner.

 

Navigation

Top