Tidsbokning för passansökan

Från och med söndagen den 12 februari 2012 inför ambassaden nya rutiner för passansökningar.

- För ansökan om nytt pass måste särskild tid bokas via ambassadens växel, 021-2371 2200, senast närmast föregående arbetsdag.
- Möjliga bokningsbara tider för passansökan är söndagar, tisdagar och torsdagar kl 10.00-12.00.
- Denna ordning medför att det inte är möjligt att göra drop in-ansökningar.
- Tid för utlämning av pass är söndagar och tisdagar kl 9.00-10.00 och torsdagar kl 9.30-10.00 (drop in).
- Att ansöka om ett vanligt pass kostar 1400 kronor i USD enligt prislista som hittas under fliken Avgifter i vänstermarginalen.
- En passansökan tar 20 minuter i anspråk.
- Det är ett absolut krav att vara på ambassaden i tid. Om förseningen av passtjänstemannen bedöms vara för stor får ny tid bokas.

Navigation

Top