Giltig legitimation vid ansökan av pass

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig.

Personen ska infinna sig på ambassaden personligen samt identifiera sig med sitt giltiga svenska pass. Om passet är utgånget, bör vederbörande i första hand identifiera sig med ett giltigt svenskt id-kort, exempelvis ett nationellt id-kort utfärdad av Polismyndigheten, körkort eller annan giltig fotolegitimation utfärdad av behörig statlig myndighet. Mer om giltiga svenska id-handlingar hittas på Polisens hemsida.

Om den sökande saknar dessa dokument måste personen identifiera sig med giltigt hemlandspass (där namn, efternamn samt födelsedatum framgår med latinska bostäver/siffror och stämmer överrens med den svenska passhandlingen) tillsammans med iranskt Karte Melli (ID-kort) alternativt iranskt Shenasnameh (födelsebevis). Ett personbevis inte äldre än 3 månader skall också medtagas.

För stulna eller förkomna pass, bör också polisrapport medtas. Polisrapporten ska vara legaliserad av utrikesdepartementet i det land där passet förkommits eller stulits jämte översättning till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Navigation

Top