Reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till provinsen Sistan-Balouchistan.

Aktuella händelser

Onsdagen den 7/6 genomfördes väpnade attacker i det iranska parlamentet och vid den tidigare Högste ledaren Khomeinis mausoleum i Teheran.

Enligt polisen är situationen nu under kontroll och samtliga attentatsmän uppges ha oskadliggjorts.

Ambassaden manar svenskar till fortsatt vaksamhet, undvika större folksamlingar och att följa lokala myndigheters anvisningar.

Ambassaden följer utvecklingen och uppdaterar reseinformationen vid behov.