Anmälan till ambassaden

Om något allvarligt inträffar, till exempel en naturkatastrof, måste ambassaden kunna få kontakt med berörda svenskar. Det är därför mycket viktigt att du registrerar dig – och din familj – på ambassaden.

Fyll i blanketten som finns till höger på sidan [i Word-format] och faxa/mejla den till oss, eller besök ambassaden för att fylla i den.

Registrering till den så kallande "svensklistan" är frivillig men för ambassaden är det den enda möjligheten att nå svenskar bosatta i Iran om något händer.

Det är lika viktigt att du meddelar ambassaden när du flyttar från Iran så att vi kan stryka dig från listan.

Navigation

Top