Dokument som krävs

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som inte heller är medborgare i EU/EES behöver du dokumenten nedan.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa originalen vid besöket på ambassaden.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda särskilda ansökningsblanketten som beskrivs nedan.

Krav på dokumenten

En grundregel är att du alltid ska ha med dig alla dokument som krävs i original samt i kopia. De dokument som inte är skrivna på engelska eller svenska ska vara översatta till något av dessa språk. 

Det är viktigt att ansökningsblanketten är komplett ifylld och att det finns aktuell kontaktinformation till dig, telefonnummer och e-postadress, så att ambassaden kan komma i kontakt med dig.

Om du inte talar farsi, svenska eller engelska ska du informera ambassaden om vilket språk du talar. Ambassadens personal talar farsi, engelska, svenska, arabiska, turkiska, kurdiska-sorani och badinani . Du ska inte ha med dig en egen tolk till ambassaden. D blir intervjuad av en person som talar ditt språk eller så finns det en tolk tillgänglig.

Dokument som alla sökande behöver

 Du behöver:

 • giltigt pass
 • ett foto
 • Shenasnameh, visa upp original och ge in kopia samt en översättning till svenska eller engelska
 • Om om du inte gör en webbansökan behöver du blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nr 160011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011. Se rubrik nedan vad som gäller barn.

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • vigselbevis eller äktenskapsbevis.
 • en handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet (motsvarande ett svenskt personbevis), om det är möjligt
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige
 • Other documents relating to your relationship such as letters, photographs

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn behöver

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • om du inte gör en webbansökan, eller om barnet som söker ensamt, blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 162011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011
 • födelse- eller släktskapsbevis, visa upp original och ge in en kopia. Om handlingen inte är skriven på engelska eller svenska ska en översättning också ges in.
 • skriftligt medgivande från vårdnadshavare. Medgivandet ska vara utfärdat i enlighet med ditt hemlands lagstiftning. Handlingen ska vara översatt till engelska eller svenska.
 • Om det bara finns en vårdnadshavare ska ett officiellt dokument som syrker denna omständigher ges in. Handlingen ska vara översatt till engelska eller svenska
 • [lägg till dokument enligt lokala regler]

Andra nära släktingar

Med andra nära släktingar avses andra än make/maka/sambo, minderårigt barn eller förälder till minderårigt barn.

Som annan nära släkting behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda, t.ex. av sociala, känslomässiga eller ekonomiska skäl
 • dokument som visar hur ni är släkt med varandra, samt en översättning av detta till svenska eller engelska om det är skrivet på ett annat språk 
 • dokument som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan släktingen flyttade till Sverige

 

 

Navigation

Top