Avgifter

De flesta måste betalar en avgift för sin ansökan om uppehållstillstånd för att få flytta till en familjemedlem i Sverige. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften även om du får avslag på din ansökan.

Avgift för att söka uppehållstillstånd

Vuxna: 1500 SEK ska betalas i lokal valuta (IRR) 
Barn under 18 år: 750 SEK ska betalas i lokal valuta (IRR) 

Så här betalar du

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på webben.

Du som ansöker på en pappersblankett ska betala ansökningsavgifteni iranska rialer till ambassadens bankkonto i Pasargard bank innan besöket på ambassaden. Kontonumret är:  224-8100-20202020-1.

Du ska sedan lämna in kvittot på betald avgift till ambassaden när du lämnar in ansökan. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås. Du kan inte betala in ansökningsavgiften för en pappersansökan via internet

Undantag

Följande kan ansöka om uppehållstillstånd utan att betala avgift:

  • Make, registrerad partner eller sambo och barn under 18 år, om den anhörige är en utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande, eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Föräldrar och syskon till skyddsbehövande barn bosatta i Sverige omfattas inte av undantagen.
  • Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. (Svenskar räknas inte som EU/EES-medborgare i det här sammanhanget)
  • EU/EES-medborgare
  • Medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar
  • Medborgare i Japan

 

Navigation

Top