Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex.  make eller minderårigt barn.
En tillfällig lag  begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.
Dessutom  gäller som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som kan få uppehållstillstånd.  Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande. En viktig förutsättning är att anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att den skyddsbehövande beviljades uppehållstillstånd.

Viktig information:

GÄLLANDE ANSÖKNINGAR OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SYRISKA MEDBORGARE: Den svenska ambassaden i Teheran hanterar inte ansökningar om uppehållstillstånd för syriska medborgare. Detta regleras UF 2016:3. Ansökningar från syriska medborgare hanteras av de svenska ambassaderna och konsulaten i Amman, Istanbul, Ankara, Abu Dhabi, Riyadh, Khartoum och Kairo.

 

ATT ANSÖKA

Det enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket  i Sverige.
Om du själv  inte har möjlighet att söka via Internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift.
Webbansökan på Migrationsverkets webbplats
Om  du ändå inte kan eller vill använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden. För att kunna göra detta måste du först boka en tid på ambassaden.

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem som inte heller är medborgare i EU/EES.

WEBBANSÖKAN

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs.

2. Ansök

Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Migrationsverkets webbansökan


3. Din familjemedlem ska svara på frågor
Din familjemedlem ska besvara ett frågeformulär. När du skickat din ansökan får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.

4. Besök utlandsmyndigheten
Invänta den uppmaning du får via e-post om att boka tid för ett besök på ambassaden. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till ambassaden.

Du bokar tid genom att kontakta ambassaden via e-post när Migrationsverket meddelat att det är dags att boka tid. Skicka ett meddelande till ambassaden.teheran-visum@gov.se Vi vill att du i meddelandet anger namn och födelsetid för den det gäller och gärna även kontrollnummer samt vilket språk du talar (om du inte pratar farsi). Du ska inte ha med dig en egen tolk till ambassaden

På ambassaden ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument i sitt e-postmeddelande. Foto och fingeravtryck kan behöva tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden. Du bör kontakta ambassaden för att få närmare besked om beslutet.
 

6. Invänta uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort

Du som behöver visum för att resa in i Sverige
Om du behöver visum för att resa in i Sverige beställs kortet automatiskt om du redan fotograferats och lämnat fingeravtryck. Har du inte fotograferats och lämnat fingeravtryck ska du besöka ambassaden under våra ordinarie öppettider 8.00–13.00 söndag till onsdag. Du behöver inte boka tid i förväg men du måste ha med dig ditt pass.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten. Du måste själv kontakta ambassaden för att ta reda på om ditt kort kommit. Detta gör du enklast via e-post ambassaden.teheran-visum@gov.se Kortet kan sedan hämtas ut på ambassaden genom att du lämnar in ditt pass under våra ordinarie öppettider för att sedan hämta kortet mellan 14.00 och 16.00 samma dag.

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige
Om du fått uppehållstillstånd och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

ANSÖKAN PÅ PAPPERSBLANKETT

Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

2. Betala ansökningsavgiften
Ansökningsavgiften ska betalas in till ambassadens bankkonto i Pasargard bank innan besöket och kvittot ska lämnas in tillsammans med ansökan.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på ambassaden
Ansökan lämnas in på svenska ambassaden efter tidsbokning. 

Du bokar tid genom att kontakta ambassaden via e-post till ambassaden.teheran-visum@gov.se eller genom att ringa oss under våra telefontider söndag-onsdag från 14.00 till 16.00. Vi vill att du i meddelandet anger namn och födelsetid för den det gäller och gärna även kontrollnummer samt vilket språk du talar (om du inte pratar farsi). Du ska inte ha med dig en egen tolk till ambassaden

Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och kvitto på avgiften.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

4. Besök ambassaden
På ambassaden blir du intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd ska intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet. Till intervjun tar du med dig passet och original av de dokument som du tidigare lämnat in i kopia.

Foto och fingeravtryck tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Beslutet skickas till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden. Du måste själv kontakta ambassaden för att få del av beslutet.
 

6. Invänta uppehållstillståndskort
Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

 

Navigation

Top