Så ansöker du

I de allra flesta fall kan du som vill ansöka om arbetstillstånd använda Migrationsverkets webbansökan.

Om du gör en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige krävs i allmänhet inget besök på ambassaden. Oavsett hur du söker måste du ha arbetstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

Webbansökan

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.
Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du.

Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

2. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av ambassaden. Du måste själv kontakta ambassaden. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

3. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige
Besök ambassaden för att ta foto och lämna fingeravtryck för kortet. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats arbetstillstånd. Du behöver inte boka tid för detta. Du kan komma till ambassaden under våra ordinarie öppettider 8.00-13.00 söndag till onsdag. Du måste ha med dig samma pass som du använde i din ansökan om arbetstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden. För att få veta om ditt kort har kommit kan du skicka e-post till ambassaden ambassaden.teheran-visum@gov.se . Ambassaden kontaktar inte dig. Kortet kan sedan hämtas ut på ambassaden genom att du lämnar in ditt pass mellan 8.00 och 13.00 söndag till onsdag, sedan kan du hämta ut kortet samma dag mellan 14.00 och 16.00. 

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige
Om du får tillstånd för mer än tre månader och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill ansöka på webben ansöker du på en pappersblankett som lämnas in till ambassaden.

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften
Ansökningsavgiften ska betalas på bank innan besöket och kvittot ska lämnas in tillsammans med ansökan. Ytterligare info om avgiften och hur den ska betalas finns under Avgifter

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på ambassaden 
Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och kvitto på betalningen. Det finns olika blanketter för olika typer av arbetstillstånd. Kontrollera på Migrationsverkets webbplats.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster. Du behöver int eboka tid för att lämna in en ansökan om arbetstillstånd utan kan komma under ambassadens ordinarie öppettider söndag till onsdag 8.00-13.00.

Ambassaden skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige.

4. Invänta beslut
Migrationsverket meddelar beslutet till ambassaden. Du bör själv kontakta ambassaden för att få del av beslutet. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort
Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

 

Navigation

Top