Jordskalv i Kerman-provinsen

Jordskalv 1 december 2017

En jordbävning har ägt rum i Kerman-provinsen i sydöstra Iran under morgontimmarna den 1 december. Medieuppgifter gör gällande att jordbävningen uppgick till 6,1 på Richterskalan och att dess epicentrum var 60 km nordöst om provinshuvudstaden Kerman. Enligt medieuppgifter har 51 personer skadats i skalvet, och det finns uppgifter om materiella skador i byarna i Kerman-provinsen. För närvarande finns inga uppgifter om omkomna.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att löpande följa lokala myndigheters råd och nyhetsrapportering om jordbävningen. Ambassaden följer situationen. Relevant information kommer att publiceras på ambassadens hemsida. 

Navigation

Top