Jordbävning på gränsen mellan Irak och Iran

Enligt medieuppgifter har en kraftig jordbävning med magnituden 7,3 skakat delar av Irak och Iran med epicenter i provinsen Sulaymaniah i östra Irak. I Iran är det provinsen Kermanshah som är värst drabbad. De senaste rapporterna talar om minst 387 döda, mestadels i Kermanshahprovinsen. Antalet skadade i jordbävningen är ännu okänt, men enligt medieuppgifter uppskattas antalet skadade överstiga 6 000 personer. Värst har städerna Ghasr-e-Shirin och Sar-e-Pol Zahab drabbats. Ett stort antal efterskalv har uppmätts i området under dagen.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att kontakta anhöriga samt löpande följa lokala myndigheters råd och nyhetsrapportering om jordbävningen. Ambassaden följer situationen. Relevant information kommer kontinuerligt att publiceras på ambassadens hemsida.