Avgifter för tjänster

Ambassaden i Tbilisi utför följande tjänster:

Provisoriskt pass - 1600 SEK

Intyg eller bevis - 120 SEK

Utlämnande av körkort - 150 SEK
(om ärendet har påbörjats i Sverige och avgiften betalats där)

Utlämnande av körkort - 400 SEK
(om ärendet inte har påbörjats i eller betalats i Sverige)

Åtgärd utförd på ambassaden utanför kontorstid - 200 SEK
(för varje påbörjad timme)
Avgifter betalas i lokal valuta.