Reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och deras omedelbara närhet.

Beslut om avrådan togs den 24 juli 2008. Avrådan gäller tills vidare.