Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn krävs följande:

  • Du ska fylla i blanketten SKV 7630 om namnändring. Den kan erhållas av passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) eller Skatteverket. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant.
    Blankett SKV 7630

  • Vid giftermål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka måste också underteckna blanketten.

  • Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.
    Adresser till Skatteverkets lokalkontor

  • Avgift ska erläggas kontant i lokal valuta vid ansökningstillfället.