Ambassadören

  • anders-ljunggren-foto-kristian-pohlw

    Anders Ljunggren. Foto: Kristian Pohl

CV, Ambassadör Anders Ljunggren

Anders Ljunggren, född 1951, tillträdde som ambassadör för Sverige i Estland i september 2013. Han kom till Tallinn från Reykjavik där han var Sveriges ambassadör i Island från år 2009. Före dess tjänstgjorde han på Sveriges ambassad i Helsingfors där han var minister och ambassadörens ställföreträdare i drygt tre år.

I början av 1990-talet var Ljunggren förordnad som statssekreterare med ansvar för nordiskt samarbete i Sveriges regering. Större delen av sin karriär har emellertid Ljunggren arbetat utanför utrikesdepartementets domän med journalistik, politik och som ämbetsman i statens tjänst utanför utrikesdepartementet.

Under tio år i journalistiken har Ljunggren arbetat som allmänreporter, chefredaktör för dagstidning (Laholms Tidning) och som initiativtagare till och chef för nyhetsbyrån Pre Cent.

I samband med sekelskiftet lämnade Ljunggren definitivt tidigare partipolitiska engagemang för centerpartiet i Sverige.

Anders Ljunggren har också arbetat som politisk sakkunnig i industridepartementet (1981-1982) och i finansdepartementet 1995-1998. Åren 1998-2000 var han sekreterare i en parlamentarisk utredning om demokratins framtid i Sverige. Han har också haft en rad uppgifter som utredare i kommittéer utsedda av Sveriges regering, flera av dem med radio- och TV-frågor i fokus.

Åren 2000-2006 arbetade Ljunggren som generalsekreterare för Föreningen Norden i Sverige. Han var då också direktör för ett antal bilaterala nordiska kulturfonder. Fram till 2006 var han också ordförande för Folkbildningsrådet i Sverige.

Anders Ljunggren är gift med finlandsfödda filosofie doktorn, språkvetaren Barbro Allardt Ljunggren. De har tillsammans tre vuxna barn: Mattias, Marita och Malin.