Ambassadens personal

Anders Ljunggren
Ambassadör

Fredrik Olson
Förste ambassadsekreterare, stf. myndighetschef
EU-frågor, ekonomi, inrikes- och handelspolitik
Administration

Berit Hjelmare
Förste ambassadsekreterare
Administration och konsulära ärenden

Linda Nilsson
Andre ambassadsekreterare
EU-frågor, utrikes- och säkerhetspolitik, näringslivs- och Sverigefrämjande

Mathias Järvare
Överstelöjtnant
Försvarsattaché

Katrin Valdek
Ambassadörens sekreterare, kassör

Liina Kümnik
Pressfrågor, Sverigefrämjande, webbredaktör

Tiina Saidla
Konsulära ärenden
samt assistent till försvarsattachén

Rille Villems
Receptionist

Ülle Nurme
Lokalvårdare

Bruno Bamberg
Chaufför