Sverige & Estland

Estland är grannland till Sverige. Tallinn är den närmaste huvudstaden till Stockholm. Vi har en delvis gemensam historia. 1632 grundades i Tartu ”Sveriges andra universitet”. Under 1930-talet var badstränderna i Estland svenskarnas Mallorca. Under sovjet-ockupationen var vi isolerade från varandra. Nu umgås vi åter som grannar.

Läs om Sverige och Estland i broschyren utgiven av Svenska institutet inför Estlands inträde i Europeiska unionen. Författare till skriften är Mert Kubu. Utgiven 2000, uppdaterad 2004.