Svenskar i Estland

Här finns information till svenska medborgare som är permanent eller tillfälligt bosatta i Estland.

  • Ambassaden försöker att föra en aktuell förteckning med kontaktuppgifter för de svenska medborgare som är permanent eller tillfälligt bosatta i Estland. Närmare information samt e-formulär finns under rubriken Service till svenska medborgare.
  • En öppen förskola för svensktalande barn i Estland finns vid S:t Mikaelskyrkan i Tallinn. Mera information om detta hittar du på kyrkans hemsida. Fr o m hösten 2014 erbjuder Svenska Skolföreningen i Estland svenskundervisning för barn och ungdomar.
  • De organisationer i Estland som anordnar evenemang med svenskanknytning och sammankomster för svenskar bosatta i Estland är framför allt S:t Mikaelskyrkan och Svenska Handelskammaren.
  • Aiboland är den gemensamma benämningen för Estlands svenskbygder på västkusten där det fram till andra världskriget fanns en svensktalande befolkning. Idag representeras den av Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland samt estlandssvenskarnas kulturförening SOV som finns i både Sverige och Estland.
  • Business Sweden (f d Exportrådet) är specialiserat på att hjälpa svenska företag att bygga upp och utveckla affärsverksamhet i Estland.