Sveriges förbindelser med Estland

De bilaterala relationerna är generellt utmärkta med nära samarbeten inom många områden och på olika nivåer, såväl bilateralt som nordisk-baltiskt.

Stor samsyn råder på flera centrala politikområden i EU- och andra internationella sammanhang, med en traditionellt stor värdegemenskap, bl.a. inom områdena mänskliga rättigheter samt fred och säkerhet. Besöksutbytet på hög nivå är frekvent.