Ekonomi, näringsliv, handel och investeringar

Estland upplevde en snabb ekonomisk utveckling under åren 2000-2007 med en genomsnittlig årlig BNP-tillväxt över 8 %. Den globala finanskrisen år 2008 drabbade landet hårt och under 2009 föll BNP med 14 % samtidigt som arbetslösheten steg kraftigt. Det svåra ekonomiska läget nödvändiggjorde omfattande strukturella reformer och budgetnedskärningar. Åtstramningen fick avsedd effekt och Estland har sedan år 2010 haft positiva tillväxttal. De offentliga finanserna är idag starka och Estland har fortsatt EU:s lägsta skuldkvot (motsv. 9,48 % under 2016).

Året 2016 kännetecknades av en blygsam men stabil tillväxt av BNP på 1,6 %. Handelsströmmarna dominerades år 2016 av EU-länder. Av exporten gick 74 % till EU och 82 % av importen från andra EU-länder. Sverige kvarstår som största exportmarknad med 18 %, motsvarande 2,13 md euro. Exporten till Sverige domineras av elektronik samt trä och trävaror. I Estland finns drygt 2000 företag med svenska ägarintressen. Sverige är den största utländska direktinvesteraren i landet med ca 4,6 miljarder euro 2016, 25,6 % av totala investeringarna.

Stora investeringar har gjorts i finanssektorn som domineras av nordiska banker (Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank har tillsammans c:a 90 % av marknaden). Andra stora svenska investeringar i Estland har gjorts av Ericsson (tillverkning av 2G, 3G och 4G kommunikationsutrustning), Tele2 och TeliaSonera (som via sina dotterbolag hör till de tre största på telemarknaden) samt Stora Enso och ABB (som båda hör till Estlands största exportörer).