Om Estland

Här presenteras ambassadens landrapport för Estland. Rapporten är uppdaterad 2016-12-19.

Basfakta

Officiellt namn:

Eesti Vabariik,
Republiken Estland

Huvudstad: Tallinn
Folkmängd: 1,315 miljoner (2016)
Språk: Estniska
Yta: 45 339 km²
Födelsetal: 10,6 per 1000 personer (2015)
Religion: Ingen "statskyrka"; 16 % av befolkningen tillhör religiös församling (störst är Estniska evangelisk-lutherska kyrkan)
Statsskick: Parlamentarisk republik
Statschef: President Kersti Kaljulaid (vald 2016 för fem år)
Regeringschef: Premiärminister Jüri Ratas (Centerpartiet)
Regeringspartier: Centerpartiet, Socialdemokraterna och Förbundet Fäderneslandet och Res Publica (IRL)
Parlamentet: 101 ledamöter fördelat på sex partier: Reformpartiet (liberalt) 30 mandat, IRL (konservativt) 14 mandat, Centerpartiet (center-vänster) 27 mandat, Socialdemokraterna 15 mandat, Konservativa folkpartiet (höger-konservativt) 7 mandat och Fria partiet (höger-liberalt) 8 mandat.
Senaste allmänna val: Parlamentsval 1 mars 2015
Nästa allmänna val: Kommunalval oktober 2017
Valuta: Euro
BNP löpande priser: 20,5 miljarder euro (2015)
BNP real tillväxt:
1,1 % (2015)
Viktigaste exportländer:

Sverige 18,8 %,
Finland 16 %,
Lettland 10,4 %

Viktigaste importländer:

Finland 14,5 %,
Tyskland 11 %,
Litauen 9,5 %

Konsumentprisindex, ändring: 0,7 % (2015)
Turismnäring: 1,9 miljoner utländska hotellgäster (två tredjedelar av gästerna kom från Lettland, Finland och Ryssland)
Inflation: 0,7 % (2015)
Statsskuld: Motsvarande 9,8 % av bruttonationalprodukten (2015)
Arbetslöshet: 6,2 % (2015)
Bytesbalans/BNP (%):

1,9 % (2015)