Kostnadsfri hjälp från Kommerskollegium

Företag som handlar med varor och tjänster inom EU kan få hjälp av Kommerskollegium med att hitta information, lösa problem och påverka lagstiftningen.

Läs mera i foldern som kan laddas ner från högerspalten (pdf):

  • Problem med EU-handeln?
  • Vilka regler gäller för din produkt?
  • Vilka regler gäller för din tjänsteverksamhet?
  • Fri rörlighet för företag - 28 länder, 1 webbportal.